Giới thiệu
       Công ty TNHH Nhựa Đức Việt là Đại Lý phân phối chính thức của ENSINGER tại Việt Nam.
      ENSINGER là công ty của ĐỨC, chuyên cung cấp các sản phẩm bán thành phẩm, sản phẩm hoàn thiện và profile được làm từ hơn 100 loại vật liệu khác nhau. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau với khoản 500 loại nhựa khác nhau.
       Chúng tôi cung cấp các bán thành phẩm dưới dạng Cây, Tấm, Ống và Profile.